เสียงเรียกแห่งยอดเขา

ROLEX EXPLORER

นาฬิการุ่น Explorer เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์อันแนบแน่นที่ผูกพัน Rolex และการสำรวจเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1920 Rolex ได้ใช้โลกใบนี้เป็นสนามปฏิบัติการเพื่อทดสอบนาฬิกาภายใต้สภาพการใช้งานจริง เพื่อแสวงหาความเที่ยงตรง ความทนทาน และความน่าไว้วางใจที่มากกว่า

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Explorer

Oyster, 36 มม., Oystersteel และทองคำ

นาฬิกา Rolex Explorer - 42 มม., หน้าปัดสีขาว ขอบหน้าปัด 24 ชั่วโมง Rolex Official Retailer - Time Midas
Rolex
Explorer II

Oyster, 42 มม., Oystersteel

Rolex
Explorer

Oyster, 36 มม., Oystersteel

นาฬิกา Rolex Explorer - 42 มม., หน้าปัดสีดำ ขอบหน้าปัด 24 ชั่วโมง | 226570 Rolex Official Retailer - Time Midas
Rolex
Explorer II

Oyster, 42 มม., Oystersteel